By प्रकाश धिताल     

संगीत अभ्यासको क्रममा गायक लक्षमण पौडेल र गायिका कल्पना पौडेल

संगीत अभ्यासको क्रममा गायक लक्षमण पौडेल र गायिका कल्पना पौडेल ।