निर्बाचन सम्बन्धि बिधेयक पारित, निर्बाचनको लागि ढोका खुला

By कृष्ण प्रसाद पौड्याल