संसदको अवरोध खोल्न सभामुखको प्रयास, आज बानेश्वरमा ७ दलको बैठक

By कृष्ण प्रसाद पौड्याल