९१ जना व्यक्ति सवार रसियाको सैनिक विमान बेपत्ता

By कृष्ण प्रसाद पौड्याल