लडदै नलडने मोटरसाइकल आउदै

By प्रकाश धिताल     

केकेछडटकम-लिलु किराती-काठमाडौं-कार्तिक २९,

15045680_779320438873985_62418411_nहामी मोटरसाइकललाई असुरकक्षित सवारीसाधनको रूपमा बुझदछौ किनकी यो सानो असावधनीको कारणले जतिबेला पनि लडन सकछ । जसबाट ठुलै क्षति पनि हुन सक्छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै जर्मन अटो मेकर कम्पनीले नढलने मोटरबाइक निमाॆण गरने नयाॅ सोच बनाएको छ । यो मोटरसाईकल बनेमा कुनै हलतम्ा पनि नढलने कम्पनीले जनाएको छ । जसले गरदा मोटरसाइकल लडेर हुने क्षतिको निउनीकरण हुनेछ कम्पनीले बाइकको नाम ‘मोटोरेड भिजन 100″ राखेको जनाएको छ। यो बाइक अतिनै इसपिडमा पनि नढलने कुरा कमपनीले बताएको छ किनभने यो सडकमा चिपलने पनि छैन।तर यो बाईक कहिले बजारमा आउने हो यो कुरोको जानकारी कमपनीले दिएको छैन ।(एजेनसीको सहयोगमा)