“घाउहरु वल्झिरहे” — प्रकाश्था

By प्रकाश धिताल     

Prakastha 1765678आशु मलाई छोडी गयौ आखाहरू रोइरहे
आउछौ भन्ने आशैआशमा बाटो हेरी कुरीरहे
अध्यारो भो संसार मेरो काडावीच अल्झिरहे
छोडी गयौ निष्ठुरीले घाउहरु बल्झरहे ।

तिमी विना मेरो जीवन कसरी बाच्ने कुन्नी
तिमी नै थियौ मनका सवै दुखपीर सुन्नी
छैनौ आज मेरो साथ आगो विच सल्किरहे
छोडी गयौ निष्ठुरीले घाउहरु वल्झिरहे ।।

—-    प्रकाश्था