प्रयोगका सर्त

सर्तहरु :
 उल्लेखित दर रेट भ्याट बाहेकका हुन् ।
 बिज्ञापनदाताले तिर्नुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । बाँकी भुक्तानी बिज्ञापन राखिएको मितिले १५ दिन भित्र चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।
 वार्षिक ग्राहकको लागि १० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गरिने छ साथै संस्थाबाट उत्पादित अन्य सामाग्रीहरु (जस्तै : भिडियो, अडियो, समाचार आदी ) मा पनि ग्राह्यता दिईने छ ।
 बिज्ञापनदाताले प्रदान गर्ने बिज्ञापनको डिजाईन र अडियो बिज्ञापन निशुल्क बनाईदिईने छ ।
 प्रोमोशन स्तम्भका लागि हरेक संस्था या कम्पनिले सूचना राखिदिए वापत वार्षिक रुपमा रु. १००० तिर्नु पर्नेछ ।
 Slide मा हुने बिज्ञापनहरु तथा फोटोहरु अधिकतम ५ सेकेन्डका लागि प्रशारण हुनेछ ।
 Quiz Mania का लागि जुनसुकै कम्पनि वा संघसंस्थाले पुरस्कार प्रायोजन गर्न पाउने छ । प्रायोजकको नाम scrolling गरिने छ ।
 Model Watch मा रहने फोटोको लागि मोडलहरुले आफ्नो नाम संस्थामा दर्ता गर्नुपर्ने छ ।
 संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिबाहेक अन्यसंग गरिएका कारोवारको जवाफदेही संस्था हुने छैन ।
 सम्पुर्ण निर्णयको अधिकार संस्थामा निहित रहने छ । संस्थाको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।